Werkwijze Als remedial teacher bied ik begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een leerprobleem of leerstoornis. Dit kan zijn op het gebied van: Rekenen Lezen Taal/spelling Schrijven Concentratie Nederlands als tweede taal Intake Na aanmelding volgt eerst een intakegesprek, waarbij ik het kennismaken met elkaar erg belangrijk vind.  We bespreken de hulpvraag en de eventuele onderzoeken die zijn gedaan. De werkwijze is er op gericht dat het kind een eigen aanpak nodig heeft, daarbij houd ik er rekening mee dat: er op een afwisselende manier gewerkt wordt, plezier is belangrijk! het kind het geleerde in de praktijk kan toepassen. er regelmatig overleg met de ouders is, vaak moet er thuis ook geoefend worden. er regelmatig contact is met de school, alleen met toestemming van de ouders, zodat de begeleiding aansluit bij het onderwijs op school. Een doorgaande lijn is erg belangrijk! De begeleiding wordt in blokken van 8 weken gegeven. Na de intake en eventuele toetsing stel ik een handelingsplan op. Daarbij zijn de leerstijl en de sterke kanten van het kind, de uitgangspunten. Door in de begeleiding daarbij goed aan te sluiten, zal het kind sneller en met meer plezier leren en dit leidt vaak tot betere resultaten. De volgende 6 weken werken we volgens dit handelingsplan. De laatste week wordt afgesloten met een eindtoets en worden de vorderingen met de ouders geëvalueerd. Volwassenen Na de intake en eventuele toetsing stel ik een handelingsplan op. De volgende 6 weken werken we volgens dit handelingsplan. De laatste week wordt afgesloten met een eindtoets en worden de vorderingen geëvalueerd. 
RT Praktijk Slimme Slak Benthuizen
Welkom Welkom Even voorstellen Even voorstellen Tarieven Tarieven Werkwijze Werkwijze Contact Contact Links Links